Skräddarsydd drömpool
Snabb leverans
Brett poolsortiment

Köpvillkor

Läs våra köpvillkor för att veta vad som gäller när du köper en produkt hos oss.

Dessa allmänna villkor och avtalsförhållande gäller mellan kund och den Svenska Pool och spa-butik där köpet sker. Svenska Pool och Spa i Motala AB (559119–2413) är leverantör till återförsäljare med samma butiksnamn och har därmed inget direkt avtalsförhållande med kunden. För garantianspråk kontaktar kunden den butik där varan är köpt. Svenska Pool och Spa i Motala AB förbehåller sig rätten att ändra dessa köpevillkor utan föregående varsel.

Orderhantering

Offert gäller 4 veckor från utfärdandedatum om inget annat anges. Kunden godkänner beställning av artiklarna som anges i offerten genom att underteckna denna. Kunden ges ett ordererkännande som bekräftelse på att varorna beställs. Kunden bär ansvar att granska ordererkännandet och kontrollera att det stämmer överens med vad kunden har beställt. Genom att underteckna ordererkännandet ingås bindande avtal mellan kund och återförsäljare. Ordererkännandet gäller 6 veckor om inte annat avtalas. Kunden ges därefter ett preliminärt leveransbesked.

Betalning

Återförsäljaren skickar en faktura till kunden efter att produkterna avropats. Denna faktura ska betalas i förskott om inte annat avtalats. Återförsäljaren kan hålla på leveransen om fakturan inte har betalats i enlighet med dessa villkor. Vid försenad betalning utfaller en dröjsmålsränta i enlighet med gällande referensränta. Om återförsäljaren behöver skicka en betalningspåminnelse tillkommer en påminnelseavgift för kunds räkning.

Avbeställning

Om kunden avbeställer vara efter att avtal har ingåtts förbehåller sig återförsäljaren rätten att debitera en ersättning som motsvarar 10 procent av orderns totala summa eller högre belopp om återförsäljaren kan bevisa att skadan är större.

Äganderätt

Återförsäljaren äger varan till denne erhållit full betalning från kund. Återförsäljaren äger rätten att återta varan om kunden inte fullgör betalningsskyldigheter. Vid överlämnandet av varan övergår ansvaret till kunden gällande risker för skador eller dylikt.

Leverans och leveranstid

Varorna levereras till tomtgräns med följande villkor som utgångspunkt:

 • Kunden bor på fastlandet
 • Väg- och broförbindelse uppfyller krav för tungt fordon med släp

För vissa av produkterna kan separat kranbil behövas. Kostnad tillkommer för detta och dessa villkor anges vid ordertillfället. Leveranstider är preliminära och gäller med reservation för force majeure eller omständigheter som återförsäljare ej råder över.

Extra kostnader för hantverkare eller dylikt i samband med försenad leverans ersätts inte av återförsäljare eller Svenska Pool och Spa i Motala AB. Kund rekommenderas att boka detta när produkterna är levererade. Restnoterade produkter levereras när de åter finns i lager.

När produkterna levererats är kund skyldig att förvara dessa innan montering kan ske. Förvara dessa i torrt och skyddat utrymme. Poolstommar eller andra större produkter ska täckas med presenning.

Transportskador

Det är kundens skyldighet att kontrollera godset vid leveranstillfället innan denna kvitterar transporthandlingar. Vid transportskada ska denna omedelbart anmälas till ansvarigt transportbolag samt återförsäljaren. Är skadan synlig på kolli ska detta dokumenteras av chaufför. Fotografera skadan.

Är synlig skada ej noterat på fraktdokument vid mottagandet accepteras det ej. Dold skada ska anmälas inom 7 dagar efter mottagen leverans. Emballage ska sparas av kunden för eventuell besiktning.

Efter att montering har påbörjats accepteras inte reklamationer.

Reklamation

Vid reklamation har återförsäljaren möjlighet att avhjälpa felet på återförsäljarens bekostnad. Kunden ska registrera sitt reklamationsärende online via

 

 För vidare anvisningar om reklamationsprocessen ska kunden kontakta återförsäljaren. Reklamationsärendet har inte automatiskt godkänts som garantiärende vid registrering. Kunden uppmanas att fotografera reklamerad vara för dokumentation och för att underlätta och påskynda hanteringen. Bifoga gärna dessa vid registreringstillfället.

En skadad produkt ska returneras komplett, väl emballerat (helst originalförpackning) och så snart som möjligt. Ersättningsprodukt ges i vissa fall efter att den defekta produkten har kommit till återförsäljaren.

Garantianspråk

Garantianspråk ska göras mot återförsäljaren. Vi lämnar 2 års garanti på pool- och tillbehör såvida inget annat anges. Produkten ska vara använd i enlighet med dess ändamål och beskrivning i instruktioner och skötselanvisningar.

För spabad lämnas 3 års garanti på elektronikkomponenter, 5 år på akryl och 7 år på stomme. Belysning, nackkuddar och lock ingår inte i garantin. Felanmälan registreras via vår hemsida www.svenskapoolspa.se eller direkt via vår leverantör www.svenskabad.se

 • Garanti omfattar inte:
 • Egna kostnader för arbete
 • Förslitningsdetaljer som packningar och halogenlampor
 • Elektriskt material som skadats på grund av fasbortfall, strömstötar eller åskväder
 • Skador som orsakats av felaktiga vattenvärden som pH-värde eller saltvärde
 • Frysskador som orsakats av felaktig vinterförvaring
 • Skador som orsakats av för höga vattentemperaturer än vad produkten tål
 • Arbete för att komma åt innbyggt spabad. Det krävs 60cm fritt utrymme runt spabad för att reparation ska kunna ske
 • Kostnader för demontering och återuppsättning av annan utrustning i anlsutning till åtgärdande av skada (som inte levererats av återförsäljare)
 • Skador och reparationer som uppkommit på grund av köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelser omfattas inte
 • Ersättning för inkomstförlust eller andra omkostnader så som vattenbil, telefonsamtal etc.

Då garantin godkänts repareras varan om möjligt. I annat fall byts den ut. Kund är ansvarig för demontering och återuppsättning av varan.

En skadad produkt ska returneras komplett, väl emballerat (helst originalförpackning) och så snart som möjligt. Ersättningsprodukt ges i vissa fall efter att den defekta produkten har kommit till återförsäljaren.

Konsumentköplagen

Kunden har 3 år på sig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Det kan vara ett fabrikationsfel eller annat. En garanti med kortare giltighetstid fråntar inte kunden reklamationsrätten. När garantitiden löpt ut är kunden skyldig att bevisa att felet fanns där från början.

Övriga garantier

 • Liner 7 år för svetsning.
 • Poolrobot S200, S300 3 år.
 • Poolstommar och thermoblock har 10 års garanti. Ersättning ges i form av nytt material.
 • Glasfiberpooler har 10 års garanti mot osmos och hål. Detta repareras på plats.

Force Majeure

Vid force majeure, det vill säga extrema väderhändelser, strejk, krig, leverantörs- transportproblem, valutafluktuationer, lagstiftning etc. har både kund och återförsäljare rätt till förlängning av uppgörelsetiden för affären. Om detta övergår 60 dagar har båda parter rätt att häva detta avtal skriftligen utan rätt till ersättning.

Integritet

För att kunna ge er offert för varor och tjänster behöver vi behandla era kunduppgifter. Vi värnar om din integritet och behandlar personuppgifter på ett säkert sätt enligt lagkrav. Vi sparar personuppgifter så länge det krävs, det vill säga så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund. Vi delar inte dina personuppgifter till tredje part utan samtycke, enbart i kontakt med våra leverantörer och underleverantörer i de fall där vi behöver uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi skyddar dina personuppgifter från att spridas eller att obehörig får åtkomst till dessa.

Personuppgifter lämnar du i samband med onlineköp, köp, offertförfrågningar, e-mail, sociala medier samt telefon. Dessa används för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig som kund samt för att även förbättra produkter och tjänster. Det ligger i vårt intresse att kommunicera förbättring av våra produkter och tjänster via främst våra digitala kanaler och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för att marknadsföra oss i denna bemärkelse. Vid köp av våra produkter och tjänster eller förfrågningar om dessa accepterar du vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att Svenska Pool & Spa kan skicka information till dig.

Överlåtelse av avtal

Kund har rätt att överlåta avtal om återförsäljare skriftligen medger det. Återförsäljaren har rätt att överlåta avtal till annat bolag inom samma koncern eller tredje man som förvärvar verksamheten som tillhandahåller varan.

Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av avtal ska göras av svensk domstol enligt svensk lag eller i vissa fall prövas av allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämndens bedömning är en rekommendation för hur tvisten bör lösas.

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som att du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn än.

Bläddra bland produkter