Skräddarsydd drömpool
Snabb leverans
Brett poolsortiment

Poolvårdsguide del 1

Poolens vitala värden​

Att korrekt sköta en pool kan vara en utmaning, och för att underlätta har vi satt samman denna omfattande skötselguide för pool. Guiden är indelad i fem delar och vi går igenom de olika aspekterna som är viktiga för dig som poolägare. Varje del ger även svar på de mest väsentliga och vanliga frågorna gällande skötseln av din pool.

Poolens vitala värden

Det finns fyra vitala värden som du som poolägare behöver känna till och vara uppmärksam på. Dessa fyra värden är ömsesidigt beroende av varandra, vilket innebär att en obalans i ett av dem kan påverka de andra. Här är en översikt över dessa fyra kritiska värden

Alkalinitet

Alkaniteten är vattnets förmåga att stå emot försurning och fungerar som vattnets buffertkapacitet, vilket betyder dess förmåga att självständigt reglera och dämpa större svängningar i pH-värdet. Det rekommenderade intervallet för alkalinitet i poolvatten är 80-120 mg/l. Om alkaliniteten är för låg kan detta leda till ökade svängningar i pH-nivån. För hög alkalinitet höjer pH-värdet och gör det svårare att reglera.

Det rekommenderade intervallet för alkalinitet i poolvatten är 80-120 mg/l. Om alkaliniteten är för låg kan detta leda till ökade svängningar i pH-nivån. Om alkaliniteten däremot är för hög kommer pH-värdet i poolen höjas och blir då svårare att sänka.

Hårdhet

Hårdhet är en avgörande faktor när det kommer till vattnets kvalitet och kan påverka både poolens utseende och dess långsiktiga underhåll. Hårdhet mäts vanligtvis genom koncentrationen av kalcium- och magnesiumjoner som finns lösta i vattnet. Dessa joner har en direkt påverkan på vattnets tendens att bilda avlagringar och kan påverka poolens övergripande tillstånd.

Den totala hårdheten i en pool bör ligga inom intervallet 125-200 mg/l. Högre nivåer ökar risken för att vattnet blir grumligt och att kalkavlagringar bildas på poolens ytor. Dessa avlagringar kan vara svåra att avlägsna och kan lämna spår av vita fläckar på poolens väggar och botten.

pH

pH är ett mått på vattnets surhet och ska i en pool ligga mellan 7,0-7,4. Ett högt pH-värde kan verka irriterande på hud, slemhinnor och ögon samt öka utfällningen av kalk. Dessutom försvagas effekten av desinfektionen i poolen. Ett lågt pH-värde kan orsaka korrosion hos metalldelar samt irritera slemhinnor och ögon. Ett bra pH-värdet är grunden för optimal desinfektion i poolen och trivsam badmiljö.

Desinfektion

För att hålla poolvattnet hygieniskt och säkert för alla badgäster är regelbunden desinfektion ett måste. De två mest använda metoderna för desinfektion är klor och salt. Nästa del av vår guide kommer att ge en mer detaljerad insikt i de olika desinfektionsmetoderna, inklusive deras fördelar och överväganden. Att välja den mest lämpliga desinfektionsmetoden för din pool beror på olika faktorer, inklusive personliga preferenser, pooltyp och underhållsstrategi.

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som att du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn än.

Bläddra bland produkter