Spafrog

Information

Spafrog är ett nytt och effektivt renings- och vattenvårdssystem speciellt framtaget för att fungera effektivt i varmt vatten. Spa-frogsystemet kräver mindre underhåll än traditionella metoder. Det minskar behovet av klor och gör ditt badvatten mer skonsamt för huden. Du slipper samtidigt den starka lukten av klor.

Funktion

Spafrog verkar genom en kombination av brom och mineraler. När vattnet flödar genom systemet renas och desinficeras det och blir friskt. Doseringsnivån bestämmer du på brom- och mineralpatronerna som är placerade i spafrogbehållaren i spabadet. Dessa patroner byts ut efter ett visst tidsintervall. Dessa patroner finns i butik eller vår webshop.

Byta patroner

Den gula patronen bör bytas en gång i månaden och den blåa patronen bör bytas var fjärde månad. Det är viktigt att balansera samtliga vattenvärdena till rekommenderade nivåer vid byte av patronerna för optimal verkan. Patronerna kan anpassas så att de uppfyller dina specifika behov för spavattenskötsel.

  • Stäng av strömmen
  • Skruva loss locket till Spafrog-patronerna
  • Lyft upp patronerna ur spabadet genom att trycka hållaren nedåt och vrida moturs.
  • Avlägsna använda patroner genom att pressa ut botten genom öppningen baktill på hållaren.
  • Den gula patronen ska vara längst ner och den blåa ovanpå.
  • Sätt tillbaka patronhållaren genom att sätta ner den i hålet och vrida medurs
  • Skruva tillbaka locket till Spafrog-patronerna
  • Koppla på strömmen

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB.