Saltbrominator

Skönare bad

Till de flesta av våra spabadsmodeller är det möjligt att välja till saltvattenpaket. Vattnet blir mjukt och lugnande och samtidigt krispigt energigivande. Spabad med saltvatten kräver mindre handpåläggning när det kommer till kemikaliehantering. Det blir enklare för dig att hålla vattnet klart och rent. Det är fördelaktigt för den som är känslig mot klor att välja ett saltvattenspa eftersom att brom inte irriterar hud och ögon i samma utsträckning som klor kan göra.

Gecko Inc.Clear

Gecko Inc.Clear saltbrominator installeras i ditt spabad och In.Clear- systemet håller koll på bromhalten i vattnet. Om bromhalten blir för låg/hög indikeras detta i displayen. Det salt som används som desinficering heter bromsalt. Det fungerar som så att bromintatorn frigör bromin (naturligt fritt klor) i två processer. Den ena processen kallas underhåll och den andra kallas boost. Boostfunktionen gör att mer bromin frigörs när man badar och denna aktiveras automatiskt om jetpumparna är aktiverade i mer än 5 minuter för att kompensera behovet.

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB.