Stålväggspool – Oval

Material

Den ovala formen ger ett mjukare intryck än en traditionellt rektangulär pool. Denna modell behöver stödmurar längs långsidorna och kan monteras såväl ovan som nedan mark. Poolpaketet levereras komplett med skimmer inlopp, slangpaket, kopplingar, filteranläggning sand, stege och det du behöver för att koppla ihop en fungerande pool med cirkulation. Paketet bör kompletteras

med 2st 50mm tjocka reglar av tryckimpregnerat trä till poolens långsidor samt lämpligt isoleringsmaterial (frigolit) om ni vill ha poolvärme som tillval.

 

För att ställa upp poolen behövs minst två personer.

 

Storlekar

Längd: 3,20m x 6,0m samt 4,20 x 8,0m

Djup: djup på 1,50m.

Markarbete

Den ovala stålväggspoolen måste grävas ner minst 1/3 i marken eller stöttas upp. Byggnadsarbetet består av att schakta ur grunden, gjuta en armerad bottenplatta samt anlägga stödmurar för poolens långsidor. Den armerade betongplattan bör vara minst 1dm tjock och absolut jämn och vågrät. Poolens båda raka väggar ska stödjas av två stödmurar. Dessa muras upp på den armerade betongplattan och förbinds med bottenplattan med armeringsjärn. Hålblocksstenar på 24cm rekommenderas som sedan fylls med mager betong. Det ska vara 50mm mellan stödmur och stålvägg.

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB.