Stålväggspool – Åtta

Material

Detta är en väldigt trevlig pool med snygg design som ger böljande former i din trädgård. De fina radierna är lätta att harmonisera med. Poolpaketet levereras komplett med skimmer inlopp, slangpaket, kopplingar, filteranläggning sand, stege och det du behöver för att koppla ihop en fungerande pool med cirkulation.

För att ställa upp poolen behövs minst två personer.

 

Storlekar

Längd: 3,20m x 5,25m     3,60 x 6,25m      4,60 x 7,25

Djup:  1,50m.

Markarbete

Den åttaformade stålväggspoolen måste grävas ner minst 1/3 i marken. Till poolstommen följer en stödkonstruktion till poolens midja av balkar som monteras ihop och förbinds i bottenplattan. Denna stödkonstruktion monteras i ett dike som förberetts i bottenplattan. Diket fylls sedan med jord och gjuts fast med betong. Det är väldigt viktigt att stöden blir lodräta.

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB.