Salt

Ett skönare och mindre kemikaliebelastat badvatten!

KLX saltklorinator

Saltvatten i poolen har många fördelar. En saltklorinator omvandlar salt till klor genom en process som kallas elektrolys. Detta underlättar skötseln av din pool och minskar känslan av frätande klor. KLX saltklorinator är enkel att använda och det finns många tillvalsmöjligheter för ytterligare kemikaliestyrning.

Saltvatten i poolen går inte att kombinera med rostfria detaljer. Saltet reagerar med rostfria detaljer och orsakar korrision. Väljer ni exempelvis en värmeväxlare istället för poolvärmepump är det viktigt att denna är tillverkad i titan.

 

Tekniska specifikationer

  • Saltklorinator i 5 olika storlekar
  • Kan byggas ut med PH och Klorstyrning
  • Kan byggas ut med WiFi och temperatur kontroll
  • Med inbyggd flödeskontroll och gassensor
  • Producerar klor vid jämna, mycket låga, temperaturer
  • Mycket lätt att använda
  • Styr frekvensreglerande pumpar (progamerbara)
  • Styr belysning (progamerbar)

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB.