Pumpar

PUMP SB-SERIES

SB-Pumpen levererar högt flöde och energieffektivitet i ett 2-tums stort in- och utlopp med transparent lock. Ringlåsets design eliminerar luftläckor och maximerar sugeffekten.

Tekniska specifikationer

 • Tvåpolig motor – assynkronisk
 • Klassisolering 130 (B)
 • IPX5 waterproof standard, inbyggt värmeskydd
 • Överbelastningsskydd
 • Tillgänglig i 50Hz eller 60Hz med 220V/380V
 • Specialdesignade unioner kompatibla med både emperisk och metrisk måttstandard
 • S.S, 316 axel
 • S.S, 316 mekanisk tätning
 • Självsugande i upp till 2m över vattennivån
 • Testtryck 50PSI (3,5 Bar)

PUMP SPV

Maximal hydraulisk prestanda! Variabel pump anpassad för privata pooler. Nordpool Super-Power Series ger den bästa energibesparande lösningen samt ökar effektiviteten och minskar underhållskostnaden. Traditionella enkelhastighetspumpar körs kontinuerligt vid maximal prestanda. Det är ineffektivt och leder till högre löpande kostnad jämfört med Nordpool Super-Power Series. Minskad hastighet (RPM) ger en långsammare hastighet på vattencirkulationen vilket minskar belastningen på den kompletta installationen som filtrering och rening. Det minskar även slitage och resulterar i en kostnadsbesparing för poolägaren.

Motorfördelar

Nordpool Superpower har den senaste tekniken i Permanent Magnet Motor-teknologin (PMM), som producerar ett magnetfält mellan rotorn och lindningarna. Energibesparingen beror på motorns förmåga att minska varvtalet på pumpen. Standardmotorn använder elektriciteten till att inducera magnetfältet i motorn, det vill säga, PMM-motorn vinner energieffektivitet genom att magneterna arbetar med att snurra rotorn vilket ger energibesparing på upp till 80%.

Designen av TEFC-motorn ökar också tillförlitligheten och hållbarheten för alla väderförhållanden. Motoraxeln och axeltätningen är i rostfritt stål vilket gör att pumpen fungerar lika bra i saltvattenspooler.

Tekniska specifikationer

 • Permanent Magnet Motor (PMM)
 • Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
 • Motoraxel SS316 (rostfritt)
 • Supertyst vid drift på låg RPM
 • Designad och konstruerad för att maximera pumpens hydrauliska prestanda
 • One touch controller, förinställda hastighetsprogram.
 • Kompatibel med framtiden via LMCnet (Emaux wireless management system).

Poolpump WaterVISE 0,25-1,10kW / FloVISE 0,25–1,10 kW

Poolpump WaterVISE med pumphus och pumphjul i optimal konstruktion, designad för att säkerställa bästa energieffektivitet och en tyst drift. Pumphus och pumphjul av brons, pumpaxel i rostfritt stål, mekanisk tätning och termoplastförfilter säkerställer en lång livslängd. FloVISE, lämpad för massage, spa, cirkulation och vattenattraktioner, har samma konstruktion, design och prestanda som WaterVISE, men utan förfilter.

Pumphus av brons, pumpaxeln av rostfritt syrafast stål och förfilter i termoplast

Förfiltret på WaterVISE har ett lätt avtagbart, transparent genomskinligt lock, vilket underlättar vid kontroll av skräp i silkorgen.

Flexibel och kompakt installation med upp till sju olika inloppspositioner. 2″ koppling.

Pahlen

Tekniska specifikationer

Egenskaper

•   Pumphus och pumphjul av brons
•   Pumpaxel av rostfritt syrafast stål
•   Högklassiga motorer
•   Flexibelt förfilter möjliggör olika inloppspositioner
•   Hög prestanda/energieffektivitet
•   Reducedrade ljudnivåer
•   Certifierad och provad av tredje part

Poolpump EcoVISE med högeffektiv synkronmotor 0,75 kW

Poolpump EcoVISE en högeffektiv synkronmotor med tre justerbara varvtalslägen som ger tyst drift, är energieffektiv och ger en optimal filtrering. Inbyggd timerfunktion och kontrollpanel för varvtalsjustering.

Pumphus och pumphjul i optimal konstruktion för just pool, designad för att säkerställa bästa energieffektivitet och en tyst drift.

Pumphus av brons, pumpaxeln av rostfritt syrafast stål och förfilter i termoplast

Pumphus och pumphjul av brons, pumpaxel i rostfritt stål, mekanisk tätning och termoplastförfilter säkerställer en lång livslängd. Förfiltret har ett lätt avtagbart, transparent genomskinligt lock, vilket underlättar vid kontroll av skräp i silkorgen.

Flexibel och kompakt installation med upp till sju olika inloppspositioner. 2″ koppling.

Pahlen

Tekniska specifikationer

Egenskaper

•   Högklassig motor
•   Tre förinställda varvtalsprogram
•   Timerfunktion för flexibel drift
•   Extern varvtalskontroll som tillbehör
•   Maximal energibesparing och tyst drift

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB.