Pumpar

PUMP SB-SERIES

SB-Pumpen levererar högt flöde och energieffektivitet i ett 2-tums stort in- och utlopp med transparent lock. Ringlåsets design eliminerar luftläckor och maximerar sugeffekten.

Tekniska specifikationer

 • Tvåpolig motor – assynkronisk
 • Klassisolering 130 (B)
 • IPX5 waterproof standard, inbyggt värmeskydd
 • Överbelastningsskydd
 • Tillgänglig i 50Hz eller 60Hz med 220V/380V
 • Specialdesignade unioner kompatibla med både emperisk och metrisk måttstandard
 • S.S, 316 axel
 • S.S, 316 mekanisk tätning
 • Självsugande i upp till 2m över vattennivån
 • Testtryck 50PSI (3,5 Bar)

PUMP SPV

Maximal hydraulisk prestanda! Variabel pump anpassad för privata pooler. Nordpool Super-Power Series ger den bästa energibesparande lösningen samt ökar effektiviteten och minskar underhållskostnaden. Traditionella enkelhastighetspumpar körs kontinuerligt vid maximal prestanda. Det är ineffektivt och leder till högre löpande kostnad jämfört med Nordpool Super-Power Series. Minskad hastighet (RPM) ger en långsammare hastighet på vattencirkulationen vilket minskar belastningen på den kompletta installationen som filtrering och rening. Det minskar även slitage och resulterar i en kostnadsbesparing för poolägaren.

Motorfördelar

Nordpool Superpower har den senaste tekniken i Permanent Magnet Motor-teknologin (PMM), som producerar ett magnetfält mellan rotorn och lindningarna. Energibesparingen beror på motorns förmåga att minska varvtalet på pumpen. Standardmotorn använder elektriciteten till att inducera magnetfältet i motorn, det vill säga, PMM-motorn vinner energieffektivitet genom att magneterna arbetar med att snurra rotorn vilket ger energibesparing på upp till 80%.

Designen av TEFC-motorn ökar också tillförlitligheten och hållbarheten för alla väderförhållanden. Motoraxeln och axeltätningen är i rostfritt stål vilket gör att pumpen fungerar lika bra i saltvattenspooler.

Tekniska specifikationer

 • Permanent Magnet Motor (PMM)
 • Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
 • Motoraxel SS316 (rostfritt)
 • Supertyst vid drift på låg RPM
 • Designad och konstruerad för att maximera pumpens hydrauliska prestanda
 • One touch controller, förinställda hastighetsprogram.
 • Kompatibel med framtiden via LMCnet (Emaux wireless management system).

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB.