Frågor & svar

Poolvårdsguide del 3

Vägen till kristallklart vatten

Rund stålväggspool i en solig trädgård

I de föregående delarna av vår poolvårdsguide har vi gått igenom grundstenarna gällande vattenvård för din pool. Att ha korrekta vattenvärden och korrekt desinfektion är grundläggande för en trivsam badmiljö och för poolens hälsa. I denna del av vår poolvårdsguide går vi igenom hur du alltid uppnår kristallklart vatten i poolen.

Poolens vatten är en komplex miljö som behöver förstås av dig som poolägare. Men inget att oroa sig för, vi finns för att göra denna resa enklare. Poolvatten är otroligt känsligt för smuts och organiska ämnen. Därför är algförebyggning och flockning två begrepp som kommer vara avgörande gällande utseendet i ditt poolvatten.

Algförebyggning

Algtillväxt i poolvattnet är ett vanligt problem och kan påverkas av flera faktorer. För att förhindra att alger tar över och skapar en oönskad miljö är det viktigt att förstå dessa faktorer och vidta åtgärder för att kontrollera dem. Här är några vanliga faktorer som gynnar algtillväxt: Värme och solstrålning, hög fosfathalt, felaktigt pH-värde och näring från smuts eller dålig genomströmning. Oftast återfinns alger på platser där solen skiner mest eller där vattnet har begränsad cirkulation, som kanter och hörn. För att förebygga algtillväxt och hålla poolvattnet klart och friskt, används algmedel. Algmedel är kemiska tillsatser som är utformade för att förhindra och bekämpa alger.

Algmedel fungerar på ett förebyggande sätt genom att hindra alger från att föröka sig. De appliceras regelbundet enligt tillverkarens anvisningar för att upprätthålla en hälsosam balans i poolvattnet. Det är viktigt att välja rätt typ och mängd algmedel beroende på poolens storlek och behov.

Flockning

Flockning är en effektiv metod för att bekämpa grumligt vatten i poolen och förbättra dess klarhet. Medan filtrering tar bort större partiklar från vattnet, finns det mindre partiklar såsom hudavlagringar, olja och fett som är för små för att fastna i filtret. Här kommer flockningsmedel till användning som en hjälpsam lösning. Flockningsmedel agerar genom att binda dessa små partiklar och bilda större "flockar". Dessa flockar är tillräckligt stora för att fångas upp av poolens filter, vilket resulterar i en förbättrad filtrering och klarare vatten.

Resultatet av användningen av flockningsmedel är ett vatten som inte bara ser klart och rent ut utan också har förbättrad filtrering. Det är en effektiv metod för att hantera grumligt vatten och förbättra poolens utseende och vattenkvalitet. Flockning kan vara särskilt användbart efter händelser som kan öka förekomsten av små partiklar i poolvattnet, som exempelvis kraftiga regnfall eller intensiv användning av poolen.

Backspolning av filtret

När flockningsmedel har använts i poolen är det väldigt viktigt att backspola sandfiltret. Detta för att effektivt avlägsna de smutspartiklarna som flockningsmedlet har bundit samman. Nedan kan du hitta vår guide om backspolning av filtret.